Giulietta Register Nieuwsbrief september 2021

Bij het intoetsen van de bovenste regel ervaar ik een ”R ” in de maand en in moment van melancholie ervaar ik plotseling de smaak van levertraan.

Of dit nieuws is? Nee, ik denk het niet, het kwam zomaar voorbij evenals het verontrustende gevoel dat het licht ons iedere dag beetje bij beetje ontglipt.

Onontkoombaar glijden de nadagen van een zomer door de vingers, een zomer waarvan de klank van het woord in schril contrast staat met hoe het voelde.

Gelukkig is er voldoende houvast om de komende weken te trotseren.

Allereerst:

Het verschijnen van het nieuwe en alweer het zevende boek van “The Godfather of the Register” Rob Dolfin met de titel VLUCHT.

Een avonturenroman rond de vlucht van een Senegalees gezin als gevolg van een gebeurtenis die 30 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Met een oude auto, een op een sloperij bij toeval ontdekte Peugeot (dit moet welhaast een dichterlijke vrijheid zijn) die in de jaren zestig de East African rally heeft gereden begint een complex en spannend avontuur.

Te bestellen bij: rob.dolfin@gmail.com   280 pagina’s  € 17,50 excl. verz.kosten.

Ten tweede:

Het met rasse schreden naderende jubileum weekend van 9&10 oktober.

De route langs de zuidelijke waterlinie lijkt inmiddels weer redelijk opgedroogd en begaanbaar.

Een ketting van elf Brabantse vestingsteden en hun directe omgeving zullen ons een mooi inzicht geven in een nog altijd historisch decor vol vaderlandse geschiedenis.

Tijdens ons weekend zullen we zeven van deze steden bezoeken.

We verheugen ons hopelijk net als u op deze bijeenkomst die inmiddels een verblijdend aantal deelnemers telt.

Ten derde:

We mogen ons alweer verheugen met de aanmelding van een nieuw lid en dat is ditmaal een dame.

Mirjam de Bruin is de trotse eigenaresse van een 750 Giulietta Spider Veloce.

We hopen haar met partner binnenkort te mogen verwelkomen in de gelederen.

Evenzo was het een genoegen om tijdens de BBQ bij kasteel Ammersoyen kennis te mogen maken met Michiel Pleijnaar en zijn partner.

Het is verheugend te kunnen stellen dat ondanks de “pas op de plantjes guerrilla”- dat ons af en toe het gevoel geeft een bedreigde soort te zijn – het ledental toch druppelsgewijs groeit.

Een mooie september maand.

Viva Giulietta!!