NIEUWSBRIEF GIULIETTA REGISTER JANUARI 2022

Het allerbeste… al het moois… alle goeds… en bovenal goede gezondheid !

Met daaraan gekoppeld de wens dat het nieuwe jaar zich mag afspelen in een enigszins “normaal” patroon.

We hopen dat het Giulietta Report enige verlichting heeft kunnen brengen in de duistere december dagen en de samenhorigheid een goede “boost”  heeft kunnen geven.

Onmiskenbaar klimt het licht zich inmiddels weer een weg naar boven, een nieuw jaar nieuwe plannen, nieuwe energie.

Zo u zult begrijpen is de Nieuwjaars meeting inmiddels op de doorschuiflijst komen te staan.

Na 14 januari zullen we de datum opnieuw bezien.

Op 11 december hebben we het Alfa Romeo Giulietta Register mogen presenteren voor de “tuchtcommissie” van de Fehac en het doet ons deugd te kunnen melden dat we in deze algemene leden vergadering unaniem zijn geaccepteerd als nieuw lid.

Het is goed en belangrijk aangesloten te zijn bij een federatie die “Old Timers” onderweg naar morgen hoog in het vaandel heeft staan en we  zullen daar waar kan ook

 onze bijdrage leveren.

Wat betreft onderweg naar morgen stuiten we begrijpelijkerwijs op een gezien

 de omstandigheden toch nog min of meer onontkoombare onzekere agenda.

Alles even op een rijtje:

De Stamppot Nieuwjaarsbijeenkomst: hopelijk eind januari.

De Voorjaarsrit: staat gepland in mei of juni. (weekend evenement)

Giulietta’s in de Provence: ook deze datum ligt nog niet precies vast, er wordt door de Franse organisatie nog druk overleg gepleegd.

De MidSummer meeting BBQ: gepland in eind juli of begin augustus.

Acte de préséance op het club concours Paleis Soestdijk: augustus

La vie au Château: Deze datum ligt wel vast: 21 t/m 28 september. Er zijn al een aantal inschrijvingen.

De Najaarsrit: zal de tweede week oktober worden.

 

We gaan ervan uit dat we u in de nieuwsbrief van februari de diverse data precies kunnen presenteren.

Nogmaals een goed – gezond – voorspoedig en veilig 2022 en hopelijk tot snel.

Viva Giulietta!!