Terwijl de klimaatsverandering zich laat voelen als een bijna “Indian Summer”, de herfstbladeren nog maar weinig overtuigd naar beneden dwarrelen en de vogels welhaast woeste plannen hebben voor nieuw leven alhier de Register nieuwsbrief voor november.

Voor het bestuur het moment om de plannen en de data voor 2023 in de verse agenda op te gaan tekenen.

Aanstaande woensdag 2 november wordt er weer vergaderd en bij deze aan u de vraag of er op- of aanmerkingen zijn.

Dingen en zaken die u als lid van de club belangrijk vindt of aangelegenheden waarvan u denkt dat ze voor verandering vatbaar zijn of wellicht heeft u andere ideeën die leuk, levensvatbaar en van toepassing kunnen zijn, laat het ons dan per ommegaande weten zodat we die mee kunnen nemen in de vormgeving voor het komende jaar, opdat eenieder zich kan vinden en herkennen in de dingen die we mogen, kunnen en gaan organiseren.

Snert en Stamppot avond

Op 8 januari staat de traditionele heffing van het glas bubbels op de inmiddels traditionele locatie op het programma.

Dit gebeuren staat te boek als de “Snert en Stamppot avond” in het koetshuis van het prachtige Kasteel Ammersoyen.

Een smakelijk gezellig en vrolijk samenzijn alwaar we op een groot scherm alle foto’s van 2022 genomen door Martin Philippo de revue zullen laten passeren.

Ook een aantal filmmomenten van de Giulietta’s in de Provence, het Concours d ‘élégance op Paleis Soestdijk alsmede een aantal hier en daar hilarische momenten van het La Vie au Chateau gebeuren van afgelopen September gaan voorbijkomen. Aanmelden via de website.

Voorjaarsrit

De organisatie van de voorjaarsrit is in de vertrouwde handen van Carien Brinkman en Chris.

Hun reputatie is inmiddels gevestigd en we kunnen dus uitzien naar een boeiende rit in – zoals al voorzichtig is benoemd – de kop van Overijssel en een stukje Drenthe.

De precieze datum is nog niet bekend maar u kunt rekening houden met zo ongeveer de laatste week van maart.

We gaan ervoor zorgen dat ruim bijtijds de data voor 2023 vastliggen met daaraan gekoppeld de verwachting dat u dat ook zult doen.

Viva Giulietta!!