Giulietta Register Nieuwsbrief december 2021

Het aftellen is begonnen…

De allerlaatste van 2021…

Onbetwist een jaar met alweer een “randje” wat ons heeft duidelijk gemaakt dat vanzelfsprekende vanzelfsprekendheid op losse schroeven lijkt te staan.

Anderzijds het goede nieuws:

“Over drie weken keert het licht weer om!!”

 

Nieuwe plannen voor een weer vers te organiseren jaar.

We hebben er zin in!

Het eerste nieuwsfeit dat het vermelden waard is het gegeven dat het Giulietta Register zich op 11 december aanstaande in het Louwman museum mag presenteren als nieuw lid van de FEHAC, de organisatie die staat voor: Oldtimers onderweg naar morgen.

We zullen op korte termijn een vuist moeten maken om niet te worden weggezet als milieu piraten.

We zullen in deze presentatie benadrukken dat het van extreem belang is krachten te bundelen en onderscheid te maken tussen enerzijds zorgvuldig gerestaureerde en getaxeerde allrisk verzekerd historisch erfgoed en anderzijds de omwille van goedkoop – dus eigen economisch belang – rond tuffende pruttelbakken.

We zullen met deze presentatie ons best doen om als FEHAC lid geaccepteerd te worden en om gezamenlijk in de toekomst georganiseerd op te kunnen komen voor de belangen van Klassiekerbezitters.

Het eerste treffen – zonder – Giulietta’s zal zijn op 9 januari 2022 in het koetshuis van kasteel Ammersoyen en wel: De snert en stamppotavond met enige reputatie.

Een avond die u niet wilt en niet mag missen.

We gaan er in al ons optimisme vanuit dat dit doorgang zal kunnen en mogen vinden.

Aanmelden kan via de website bij de rubriek agenda.

We rekenen op uw aanwezigheid ten einde met elkaar het glas te heffen en te genieten van de klassieke “Oud Hollandse Glorie”.

De voorjaarsrit

“Een weekend in Friesland”

De organisatie is in handen van Ellen en Jan Willem Meerdink en staat nog in de steigers.

Zo het zich laat aanzien zal dit plaatsvinden in het begin van mei 2022.

Zodra de data bekend zijn zullen we u dit melden.

Giulietta‘s in de Provence

Ook dit programma in Frankrijk staat nog in de steigers maar lijkt een uitgesproken grensoverschrijdende mogelijkheid om de zomer te vieren.

We houden u op de hoogte.

De Mid Summer meeting

De barbecue begin augustus/eind juli misschien wel gecombineerd met een korte rit.

La Vie au Chateau

Een door Classic Emotions –speciaal voor Giulietta leden- georganiseerd evenement alwaar u van Classic Emotions per nieuwsbrief bericht van heeft gekregen www.classicemotions.nl

Het moge u duidelijk zijn dat ondanks alle dreigingen, donkere wolken en aanhoudend pessimisme wij volop bezig zijn kleur te geven aan een nieuw jaar en aan het Register.

U mag zich verheugen op de komst van het nieuwe Giulietta Report.

60 pagina’s leesplezier voor de nadagen van een bewogen jaar.

Een mooie, veilige en gezonde decembermaand.

Viva Giulietta!!