Giulietta Register Nieuwsbrief december 2023

Alweer de laatste van het jaar.

Een omgevlogen jaar en ik meen te mogen stellen dat ondanks alle kwaliteiten van Einstein er een nadrukkelijk verschil is tussen tijdberekening en tijdbeleving.

De maand van kaarsjes, goede voornemens, vrede op aarde, vuurwerk, oliebollen en -inmiddels cultureel erfgoed – het carbid schieten.

We hebben een nieuwe penningmeester te weten Theo Beuzel die in de stelling van het woord zich zal bezighouden met de boekhouding en dus een nieuwe vinger aan de pols ten aanzien van de in-en uitgaven. We zijn er vanzelfsprekend blij mee.

Corwin van Heteren zoals u inmiddels al zult weten is ook toegevoegd aan het bestuur en zal zich bezighouden met modernismen zoals facebook en social media ten einde een rol te kunnen spelen in het internationaal gedachtegoed om op langere termijn een groter blok te kunnen vormen voor het behoud van de klassieke automobiel.

Overigens heeft Corwin zich samen met Laura opgeworpen om de voorjaarsrit in 2024 te gaan organiseren waarvoor dank.

Beide genoemde heren zullen zich in het binnenkort te verschijnen Giulietta Report aan u voorstellen.

U mag zich verheugen op deze uitgave want het is wederom een mooi verzorgd exemplaar geworden waar we met recht trots op zijn, hierbij ook een woord van dank aan iedereen die bijdraagt aan het tot stand komen van het blad.

We ontvingen een bericht van de organisatie van Wheels at the Palace verantwoordelijk voor het meest tot de verbeelding sprekende nationale klassieker evenement van het jaar in de tuin van Paleis Soestdijk – waar we als Giulietta Register twee edities invulling aan hebben gegeven -dat het evenement voor 2024 verplaatst zal worden naar het landgoed Mariёnwaerdt nabij Beesd en wel op 13, 14 & 15 september.

Er zijn vooralsnog geen plannen om nogmaals met het Giulietta Register acte de présence te gaan geven op de ook daar te organiseren clubconcoursdag.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 januari 2024 om 10h. zoals gebruikelijk.

U allen alvast via deze nieuwsbrief een mooie kerst en een goede jaarwisseling toegewenst met hierbij nogmaals de oproep u aan te melden voor het;

Register Nieuwjaars moment op 7 januari.

Natuurlijk zijn er aanmeldingen maar met nog 5 weken te gaan bij lange na niet genoeg hetgeen toch wel teleurstellend is.

Omwille van het al dan niet doorgaan hebben we jullie aanmeldingen nodig voor de te reserveren gelegenheid en andere zaken die daar vanzelfsprekend mee te maken hebben.

Raap u moed bij elkaar en meldt u aan via de website voor dit altijd gezellige en smaakvolle gebeuren.

Er wordt eigenlijk wel op u gerekend!!

Viva Giulietta!!