Giulietta Register Nieuwsbrief februari 2024

De winter is halverwege, hier en daar denkt de natuur zelfs voorzichtig aan voorjaar, voorspoedig optimisme ondanks de nog grillige kalendermaanden die langzaam in de goede richting schuiven.

Met een vergelijkbaar optimisme zijn we vol goede moed begonnen aan 2024.

Geheven glazen op 7 januari, een gezellig en smaakvol samenzijn, goede voornemens en nieuwe plannen.

Op 24 januari alweer de eerste bestuursvergadering gehad waar uiteraard is nagepraat en onontkoombaar vooruit is gekeken.

Een paar zaken uit die vergadering in vogelvlucht:

  • Een nieuwe rubriek voor het Giulietta Report waarin leden die met hun restauratie bezig zijn de mogelijkheid hebben in woord en beeldverslag te doen van hun vorderingen. Wie bijt de spits af?
  • De “mogelijke” geboorte van een fraai ontworpen Giulietta Register Clubpas eventueel gekoppeld aan een chassisnummer met lidmaatschapsnummer.
  • De constatering dat de clubkas in goede gezondheid verkeert.
  • Een totstandkoming van een artikelen uitwisseling met het UK Register
  • En de ankerpunten voor het volgende seizoen te weten: 14 april de Voorjaarsrit/ 7 juli de Midsummer Meeting/ 13 oktober de Najaarsrit.

Dit alles aangevuld met toe te voegen andere evenementen zoals bijvoorbeeld het Spettacolo Sportivo georganiseerd door de SCARB op 29 en 30 juni op het circuit van Zandvoort.

In samenwerking met de SCARB zijn er plannen in de maak om met ons Register invulling te gaan geven aan het programma aldaar met als thema het 70-jarig jubileum van de Giulietta.

Wat en hoe hoort u later. Ook zijn er plannen vanuit Italië om dit 70-jarig bestaan gestalte te geven. Op 2 juni in Milaan en op 5 en 6 oktober op het Mugello circuit.

Wij zullen alles nauwlettend in de gaten houden en u informeren over de ontwikkelingen en de daaraan mogelijk gekoppelde plannen onzerzijds.

Terug naar de activiteiten die we zelf in de hand hebben te beginnen met 14 april en wel

De Voorjaarsrit.

Corwin van Heteren en Laura hebben vol ambitie de organisatie op zich genomen welke inmiddels behoorlijk vorm heeft gekregen en zich zal voltrekken in het Groene Hart.

Het zal een ontdekkingsreis worden door een stuk natuur te midden van de grote steden. Het startpunt is het dorp Harmelen, centraal gelegen tussen Utrecht en Woerden aan de A12. Vandaaruit beweegt de ons bekende sliert Giulietta’s zich naar de omgeving van Benschop alwaar ons bij de lunch een bijzondere verrassing wacht.

Uiteindelijk zullen weer in Harmelen eindigen voor de gezellige traditionele slotceremonie.

Meer informatie over de voorjaarsrit kunt u lezen op de website.

Daar kan ook alvast worden ingeschreven.

We zijn Corwin en Laura op de voorhand alvast dankbaar voor het tot stand laten komen van het voorjaarsgebeuren en we zien er naar uit!!!

Viva Giulietta!!