Nieuwsbrief Giulietta Register juli 2021

Het programma voor het “jubileum” weekend in het najaar is nagenoeg rond. De bal ligt nu bij u.

Wellicht niet helemaal verantwoord getypeerd na het oranje debacle, desalniettemin toch ook niet al te moeilijk er in dit geval dan toch iets goeds mee te doen.

Het is hoe dan ook waarachtig een heuse mijlpaal om als gestalte gevend groepje mensen aan de eer, glorie en het lange termijn bestaansrecht van de Giulietta het 20 jarig bestaan gezamenlijk een invulling te kunnen geven.

Het is al eerder geschreven en nu nogmaals bij herhaling; niet alleen de auto’s worden ouder, ook de baasjes vallen onderhand ten prooi aan de tand des tijds alleen is de uitdaging met betrekking tot persoons restauratie dan wel het in leven houden een totaal andere en moeilijk te winnen uitdaging.

Na ons zullen de karretjes hun bestaansrecht wel behouden wellicht in glazen doosjes of musea of misschien wel in de achtertuinen van russen of chinezen, wie zal het zeggen.

Een helder moment van realisme doet beseffen dat het niet vanzelfsprekend is daar wanneer er sprake komt van een 25 jarig jubileum iedereen er nog zal zijn.

Vandaar de oprechte uitgesproken en opgeschreven wens om met het gehele ledental bijeen te komen ten einde iets moois en iets dat bijzonder is gezamenlijk te vieren.

Bij een club, stichting of ander verschijnsel horen vraagt soms om een acte de préséance.

Het 20 jarig jubileum in de najaar rit is zo’n moment.

Wanneer u denkt op wat voor wijze dan ook een toegevoegde bijdrage te kunnen leveren dan horen we dat graag.

Nogmaals de oproep u aan te melden voor een weekend dat u niet wilt missen en ook niet mag missen.

Eigenlijk rekenen we op uw aanwezigheid.

Voor de organisatie is het meer dan belangrijk om voor de deadline van 20 juli de reserveringen bij de benodigde gelegenheden te kunnen bevestigen.

Voor een ieder die erbij is wacht een uniek cadeau waarin 20 jaar register in beeld gebracht.

Zorg dat u erbij bent.

Details vindt u in het laatst verschenen Giulietta Report.

O ja……er is ook nog zoiets als een BBQ op 8 augustus……..zie de agenda op www.giulietta.nl

Viva Giulietta!!